एसी रेफ्रिजरेंट रिकवरी मशीन

मोटर वाहन शीतलक वसूली मशीन, एसी वसूली रिचार्ज मशीन, कार शीतलक वसूली मशीन.