वायवीय अपशिष्ट तेल निकालने वाला

अपशिष्ट तेल नाली निकालने वाला यंत्र, वायु संचालित तेल निकालने वाला यंत्र, कार इंजन तेल निकालने वाला.